Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Magazin » Ünlü kadınların ortak hedefi!... | 25 Eylül 2015 Cuma 22:11

Ünlü kadınların ortak hedefi!...

Oyunculukta başarılı çalışmalara imza atan Songül Öden, Ekin Türkmen, Nurgül Yeşilçay ve Demet Akbağ kendi filmlerini çekmek için harekete geçti.

ört ünlü ismin de hikâye ve senaryo hazırlıklarında oldukları öğrenildi.  

EKİN TÜRKMEN  Korku filmi çekecek  Se­nar­yo kurs­la­rı­na ka­tıl­mak için ABD'ye gi­den Ekin Türk­men; dön­dü­ğün­de ken­di fil­mi­ni çek­mek için plan­lar yap­ma­ya baş­la­dı. Si­ne­ma­da fark­lı bir tü­rü se­çen Türk­men, kor­ku fil­mi se­nar­yo­su üze­rin­de ça­lı­şı­yor. Se­nar­yo­su­na çok gü­ve­nen Türk­men, pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­mek için bir ya­pım­cı arı­yor.  

NURGÜL YEŞİLÇAY  Yapımcı arıyor  Sinema aşığı olan Nurgül Yeşilçay, kamera arkasına da oldukça hakim.Bir arkadaşıyla birlikte iki senaryo kaleme alan Yeşilçay, hem yazdıklarına çok güveniyor hem de bir yapımcı arıyor.  

DEMET AKBAĞ  Yılmaz Erdoğan'dan tam not aldı  Ka­dın se­na­rist­le­rin az ol­du­ğu­nu be­lir­tenDe­met Ak­ba­ğ’­ın, yıl­lar­dır yaz­ma­mak için­de uk­de ola­rak kal­mış. Bu nedenle ken­di­ni sık sık eleş­ti­ren Ak­bağ, geç­ti­ği­miz yaz se­nar­yo için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Yaz­dık­la­rı­nı Yıl­maz Er­do­ğa­n’­la pay­la­şan Ak­bağ, ya­kın dos­tun­dan olum­lu tep­ki­ler alın­ca ken­di fil­mi için ha­re­ke­te geç­ti.  

SONGÜL ÖDEN  Sandıktaki hikayeler  Be­yaz­per­de ka­dın hi­kâye­le­ri­nin ge­ri plan­da kal­dı­ğı­nı dü­şü­nen Son­gül Öden, dost­la­rı­nın da bas­kı­sıy­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Yıl­lar ön­ce ya­zıp da san­dık­ta sak­la­dı­ğı hi­ka­ye­le­ri gü­ven­di­ği isim­ler­le pay­la­şan Öden, öv­gü­ler alın­ca da­ha ce­sur adım­lar at­ma­ya ka­rar ver­di.


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
etiketler İlgili Etiketler
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK