Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Medya » Parayı görünce barışan ünlü isimler | 03 Ağustos 2015 Pazartesi 22:16

Parayı görünce barışan ünlü isimler

Para küslük tanımadı... Birbirlerine basın aracılığıyla ağır hakaretlerde bulunan ünlü isimler, iş para kazanmaya gelince dargınlıklarını çabuk unuttu. İşte paranın bir araya getirdiği kavgalılar.

işte yeni projelerdeki parayı görünce barışan ünlüler...

DEMET AKALIN- HANDE YENER

Han­de Ye­ner mah­ke­me­lik ol­du­ğu De­met Aka­lın'la küs­lü­ğü bi­ti­rip ay­nı rek­lam fil­min­de oy­na­ya­rak şa­şırt­mış­tı. Bir­bir­le­ri­ne ba­sın ara­cı­lı­ğıy­la ağır ha­ka­ret­ler eden iki­li, bir in­ter­net alış­ve­riş si­te­si­nin ca­zip tek­li­fi­ne ‘Ha­yı­r’ di­ye­me­ye­rek her şe­yi unu­tup ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­miş­ti.

SERTAB ERENER- SİBEL CAN

2004 yılında Sertab Erener, Ali Kırca’nın sunduğu ana habere Sibel Can ile birlikte çıkmak istemeyerek, ‘Onunla aynı programda olmam’ demişti. Erener, yıllar önce koyduğu bu tavrı geçen sezon unuttu.  Ünlü şarkıcı, Sibel Can ile birlikte bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Erener’in haftalık 30, Sibel Can’ın ise 110 bin TL aldığı konuşulmuştu.     

GÜLBEN ERGEN- MUSTAFA SANDAL

Geçtiğimiz yıllarda ‘Şıkır Şıkır’ şarkısı yüzünden davalık olan Mustafa Sandal ve Gülben Ergen, Acun Ilıcalı’nın yeni yarışmasından haftalık 40 bin TL ücretle jüri üyeliği teklifi gelince küslüklerini bitirdiler. Ilıcalı bu konuda, “İkisi de kalender insanlar. Barışmalarına vesile olmak beni mutlu etti” diye konuştu.

ALİŞAN - ÇAĞLA ŞIKEL

Ali­şan ile Çağ­la Şı­kel ara­sın­da­ki ya­kın dost­luk da bir TV prog­ra­mı yü­zün­den bo­zul­muş­tu. Ali­şan, Şı­kel ile bir­lik­te su­na­ca­ğı bir prog­ram öner­miş ar­dın­dan as­ke­re git­miş­ti.

Ün­lü şar­kı­cı va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­par­ken ken­di öner­di­ği prog­ra­mı Şı­ke­l’­in eşi Em­re Al­tuğ ile bir­lik­te sun­du­ğu­nu gö­rün­ce küp­le­re bin­miş­ti. İki­li da­ha son­ra bir­lik­te sun­duk­la­rı bir sa­bah prog­ra­mı için ba­rış­mış­tı.  

NUR YERLİTAŞ -İVANA SERT

Bu Tarz Be­nim ya­rış­ma­sı­nın jü­ri üye­le­ri Nur Yer­li­taş ve İva­na Sert, prog­ram sı­ra­sın­da çok bü­yük kav­ga et­miş­ler­di. Ye­rli­taş, ken­di­si­ni kıs­kan­dı­ğı­nı söy­le­yen İva­na Ser­t’­e, “O­nu ne­den kıs­ka­na­yım ki. İva­na mo­da­cı bi­le de­ğil. Git­sin La­le­li'de bu­tik aç­sı­n” de­di.

Hemen unuttular

An­cak tüm bu kav­ga­la­ra rağ­men iki ün­lü mo­da­cı hiç­bir şey ya­şan­ma­mış gi­bi ay­nı prog­ram­da jü­ri üye­li­ği yap­ma­ya de­vam etti.

 


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK